Stavební připravenost gabionů REDHEN

A: Rovina ve všech směrech

Základ pod gabion A_rovina Základ pod gabion A_rovina_pohled Základ pod gabion A_rovina_řez

Stačí štěrkový podsyp a plochá dlažba, ideální širší o 10 cm než je gabionový koš aby zároveň vytvořila přídlažbu kvůli prorůstání trávy a do nezamrzné hloubky zabetonovat vyztužující sloupky ve vzd. max 1,5 m od sebe

B: Stoupání terénu po trase plotu

Základ pod gabion B_stoupání po trase Základ pod gabion B_stoupání po trase_pohled 

Dlažba už není vhodná, pod terénem ztrácí smysl. Nejlepší řešení je pod koš betonová deska tl. 20 cm o rozměrech +5 cm na oba rozměry a do nezamrzné hloubky zabetonovat vyztužující sloupky ve vzd. max 1,5 m od sebe.

C: Stoupání terénu kolmo k trase plotu

Základ pod gabion C_stoupání kolmo k trase Základ pod gabion C_stoupání kolmo k trase_pohled Základ pod gabion C_stoupání kolmo k trase_2
Tady je nutný betonový základ v celé šířce do nezamrzné hloubky a vyztužující sloupky ve vzd. max 1,5 m od sebe.